แถลงการเรื่องปอดที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า

หลังการเกิดโรคปอดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า (EVALI) ในอเมริกา ก็มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทำการทดลองหาสาเหตุที่แท้จริงและตีพิมพ์ใน The New England Journal of Medicine โดยใช้วิธีเก็บตัวอย่างของเหลวจากผู้ป่วยโรค EVALI 51 คน และจากคนที่สุขภาพแข็งแรง 99 คน ผลคือ

- พบว่าในผู้ป่วย 48 คน (94%) จาก 51 คน มีสารวิตามินอีอะซิเตตในของเหลวที่เก็บจากปอด แต่ไม่พบในผู้มีสุขภาพแข็งแรง

- ไม่พบสารพิษอันตรายร้ายแรงอื่นๆ นอกจากวิตามินอีอะซิเตต แต่พบน้ำมันมะพร้าวกับ limonene (สารที่มีส่วนผสมหลักเป็นน้ำมันจากผิวเปลือกส้ม ทำให้ส้มมีกลิ่นเปรี้ยว) ในผู้ป่วยอย่างละ 1 ราย

- ในผู้ป่วย 47 จาก 50 คน (94%) พบสารสกัด THC ในตัวอย่างของเหลวจากปอด หรือมีการเวปสาร THC ภายใน 90 วันก่อนแสดงอาการ

- พบนิโคตินจากของเหลวตัวอย่างในผู้ป่วย 30 จาก 47 คน (64%)

- สรุปคือ วิตามินอีอะซิเตตเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค EVALI ในอเมริกา

#หยุดเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ #บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร

ขอขอบคุณกลุ่ม ECST สำหรับการติดตามข่าวสารและผลักดันทางเลือกของคนสูบบุหรี่

อ้างอิง:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1916433?query=featured_home&fbclid=IwAR386px5sUwuwtSKUPGkiK8_b1IHA55pTmoBEjBvr6Dlfm2yEn4uT2BP0ZM
https://tobaccoanalysis.blogspot.com/2019/12/newest-cdc-data-confirm-that.html?m=1&fbclid=IwAR0C5RFt4w-FDZgl0fztRhySk1FJs5LcuNdKd0mk42onHsi1-7hBBNe41DQ

Vapeบุหรี่ไฟฟ้า