คำแถลงการของ ทรัมป์ นายกของสหรัฐอเมริกาต่อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี โดนัล ทรัมป์ ได้เพิ่มเพดานอายุของผู้สูบบุหรี่ จากอายุ 18 ปี ไปเป็น 21 ปี โดยไม่ได้มีการคัดค้านใดและค่อนข้างมีความคิดเห็นที่เป็นกลางเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า การซื้อสินค้าที่มีส่วนผสมนิคโคตินจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้แก่ร้านค้าเพื่อทำการซื้อสินค้าประเพศจำกัดอายุ

อ้างอิง:
https://www.dailynews.co.th/foreign/747899?fbclid=IwAR23Y_x95Y1pim4pihjMxgqu32bW0c1xAWDb22nFjcUO7xNAlvYzWyPdOzE
Vapeข่าวบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก